Продължете към съдържанието
хотел Галакси, Чифлик - лого

GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лични данни на физически лица и задълженията на администраторите на данни да въвеждат подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи обработването на данни в съответствие с този регламент в хотел ГАЛАКСИ са предприети необходимите мерки и действия, за да спазва регламента.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ
За целите на настаняването и съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма сме задължени да водим регистър със следната информация – дата на нстаняване, име, ЕГН,дата на раждане, пол, гражданство, номер на валиден документ за самоличност, държава издала документа за самоличност, етаж, стая, дата на пристигане, дата на отпътуване, брой нощувки, ползване на туристически пакет.
На територията на обекта се използва видео наблюдение.
За действителна резервация се изискват: три имена, телефонен номер. Предоставяйки ги гостите се съгласяват да се използват във връзка с резервацията и последващото настаняване.
Събирането и обработването на лични данни се извършва само и единствено със законовите изисквания.
Изготвяме регистър съгласно чл.116(1) от Закона за Туризма.
Изготвяме фактури, като попълваме необходимите реквизити съгласно Закона за счетоводството.
Видеонаблюдението използваме за гарантиране сигурността и спокойствието на гостите.
Събраните лични данни се предоставят на държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.
Личните данни се унищожават след законово установения срок за съхранение.